Skip to main content

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğindeki Önemli Değişiklikler

6331 sayılı kanunla iş sağlığı ve güvenliği 2012 den önce mevcut bulunan iş kanunları açısından büyük değişiklikler getirmiştir. Ancak sıkça yaşanan kazaların etkisi, 29 Kasımda Uluslararası Çalışma Örgütü ILO ile 167 ve 176 Sayılı sözleşmeleri TBMM’de onaylanması, yeni kanun tasarısının meclis komisyonlarında görüşülmesi iş sağlığı ve güvenliğinde yasama faaliyetlerinin hızla devam ettiğni gösteriyor.

(ILO-167: İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi)
(ILO-176: Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi)

Yönetmelikteki önemli değişlikleri inceleyecek olursak;

 • Çok Tehlikeli sınıfta 10'dan az çalışanı olan işyerlerinde diğer sağlık personeli bulundurma zorunluluğu;
  "10 ve daha daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri ayrıca diğer sağlık personeli görevlendirir." İfadesine yer vererek 10'dan az çalışanı olan tehlikeli işyerlerinde zorunluluk kaldırılmıştır.
 • 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri;
  10'dan az çalışanı olan işyerlerinde işveren bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecek.
 • İş kazası ve meslek hastalığında ihmal;
  İşveren, iş kazası veya meslek hastalığı çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanırsa, ihmali yargı kararı ile kesinleşen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanını Genel Müdürlüğe bildirmekle yetkilendirilmiştir. Yani Kusuru olan iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimlerinin belgeleri sistem üzerinden iptal edilecek yada askıya alınabilecektir.
 • Toplum Sağlık Merkezlerine cezai sorumluluk;
  Önceki yönetmelikte cezai sorumluluklarda Toplum Sağlık Merkezleri tanımlanmamış iken yeni yönetmelikte TSM (Toplum Sağlık Merkezleri) de tanınmış olup görevini yerine getirmediği takdirde cezai işleme dahil edilmiştir.(4. Madde - 4h)
 • Sektörel İş Güvenliği Uzmanlığı;
  Sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapı ile diğer sektörlerde öncelikli olarak sektörel iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan iş güvenliği uzmanı görevlendirmek zorundadır.
  Bu maddeye göre tebliğin yayım tarihinden itibaren 8 ay sonra tasarıdaki esaslara göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacak.Bu kişileri çalıştıranlara her bir çalışan için 1000 lira idari para cezası verilecek.
  Mesleki Eğitim Kanunu'na göre ustalık belgesi alanlarla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacak.