Skip to main content

Döküman Yönetimi

İş hayatını düzenleyen kanunlar ve tüzüklere bakıldığında mevzuat tutulması ya da bulundurulmasını öngördüğü; kayıt, defter, liste, çizelge, rapor, bordro, makbuz, ilan, sağlık raporu, iş sağlığı ve güvenliği onaylı defteri, tesisat makine ve cihazların bakım ve kontrol kayıtları gibi birçok evraktan bahsetmektedir.

İş hayatını ilgilendiren kanun yönetmelik ve mevzuatlarda bahsedilen belgelerin dökümantasyonu ancak kurumsal bir belge sisteminin oluşturulmasıyla mümkündür. Bu kadar çok belge ve bilgiye anında ulaşabilmek ise ancak teknoloji kullanılarak mümkündür, OSGBpro OSGB lerin yanı sıra işletmelerinde mevzuat çerçevesinde dökümantasyon sorununu çözer.

OSGBpro-İSG paketi İşyerinde tutulması ve bakanlık ya da yetkililer tarafından istendiğinde teslim edilmesi gereken;
1 - İş Sözleşmesi
2 - Çalışma Sürelerinin Belirlenmesi
3 - İşçi Özlük Dosyası
4 - İşyeri Risk Analizi ve Değerlendirmesi Raporu
5 - Acil Durum Eylem Planı
....

gibi evrakların dijital ortamda saklanmasını sağladığı gibi, takvim ve hatırlatıcı özellikleri sayesinde etkili bir yönetimde sağlamaktadır.

Hatırlatıcı özelliği ile yapılması gereken işlemleri, yönetmelik değişikliklerine uygunlaştırma çalışmalarını yapmanızı sağlar, Takvim özelliği ile periyodik kontrolleri, cihaz bakımları, sağlık kontrolleri, çalışan eğitim gibi pek çok aktiviteyide planlamanızı ve sağlıklı şekilde yürütmenize yardımcı olur.