Skip to main content

İş kazaları yasayla önlenebilir mi ?

İş Kazaları Yasayla Önlenebilir mi ?

Üst üste yaşanan kazalar iş güvenliğini gündemde tutmaya devam ediyor, tartışma programlarında, gazetelerde konunun uzmanlarıyla yapılan söyleşilerde sorunların çözümüne dair birçok önerme getirilmektedir. Gelişmeler karşısında yürütme ve yasama erkleride bir dizi değişik için hazırlıklara başladı, kanun tasarısı mecliste görüşülmeye başlandı,
Peki iş kazaları yasa çıkararak önlenebilir mi ?

Cevabımız tabiki hayır, trafik kurallarının ve cezalaarının bulunması trafik kazalarını engellemediği gibi. Ancak yasalara eklenen cezai sorumluluklar ve denetlemelerin etkin bir şekilde yapılması, işverenleri mecburen bu konuda üzerlerine düşen sorumlulukları yapmaya itecektir. İş sağlığı ve güvenliği herşeyden önce kişinin kendisiyle ilgilidir. Çalışanlar güvenli çalışma ortamlarını talep etmediği sürece işveren üzerinde devletin denetleme mekanizmasından başka hiçbir tesir olmaz. Müspet sonuç alabilmek için denetleme mekanizmasının etkili işletilmesi gerekiyor, çok sıkı bir denetim içinde kadrolaşma gerekir ki bu da modern yönetim anlayışı prensiplerine ters düşer.

İş sağlığı ve güvenliğini konusunda yapılacak iyileştirmeler için önerilerimiz ;

  • 1 - 6331 sayılı yasada denetleme mekanizmasının nasıl işleyeceğide netleştirilmelidir.
  • 2 - İSG-Katip sistemi etkili şekilde kullanılmalı, yürürlükteki yasaya göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere KEP (kayıtlı elektronik posta adresi) benzeri elektronik sistemler üzerinden bilgilendirmeler yapılmalıdır.
  • 3 - OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) ler daha etkili kullanılmalıdır, OSGB ile OSGB lerden hizmet alan işletmeler arasındaki ilişkiler patron-hizmeti gören şeklinde değil, muhasebeci/mali müşavir ile işletme arasındaki ilişkiye benzer bir şekle evrilmelidir.
  • 4 - İşletmelerde çalışanlara verilen eğitimler içinde bir denetleme mekanizması oluşturulmalı, eğitim almayanların çalışması engellenmelidir. Eğitim sonucunda verilen sertifikalar içinde bir denetleme mekanizması kurulmalıdır.

elbette bu maddeleri artırabiliriz, 6631 sayılı kanun ve yönetmeliklerinde kanunun işverenlere, isg uzmanlarına, hekimlere ve çalışanlara yüklediği sorumluklar net şekilde belirtilmiştir, bunlar biraz daha geliştirilebilir ve uygulanabilir hale getirilebilir.

Sonuç olarak sorumuza geri dönersek tüm bunlardan bir sonuç alınabilmesi yine çalışanların bilinçlendirilmesine bağlıdır. Yani iş kazaları yasayla değil iş güvenliği konusunda toplumsal bilincin artırılmasıyla önlenir.
İş çevrelerinde, sahada, OSGB faaliyetlerinde gözlemlediğimiz sorunlardan en başında çalışanların bu tip eğitimleri angarya gibi görmesi ve çoğunlukla eğitim almadan sertifika almaya çalışması gelmektedir.
Etkili denetim mekanizmalarının oluşturulması bu bilinci pozitif etkileyecektir.

Etkili denetim yapılabilmesi için verilere ve raporlara ihtiyaç vardır. OSGBpro olarak İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinde hem OSGB otomasyonu açısından hem de işverenler açısından karşılıklı denetleme yapılabilecek bir servis sunuyoruz.
OSGBpro online servisinde tüm iş güvenliği ve iş sağlığı işlemleri, risk analizleri, çalışan kayıtları, periyodik kontrol ve uyarıcı sistemler mevcut olup tüm işlemler kayıt altına alınabilmekte, yapılmayan işlemler için uyarılar online ya da sms ile yapılabilmektedir.

ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.