Skip to main content

6331 Sayılı Kanun ve Uygulama Sorunları

İş hayatını düzenleyen kanunlardan biri olan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2012 Haziran ayında kabul edildi ve yürürlüğe 2013 yılı başından itibaren kademeler halinde girmeye başladı. Kademeler halinde yürürlüğe giriyor, çünkü bu kanun kapsamında iş hayatına, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili o kadar çok düzenleme katılıyorki işletmelerin bunları öğrenmeleri ve hayata geçirmeleri, uygulamada karşılaştıkları sorunlarla ilgili hangi kişi ya da kurumlara danışacakları gibi çok fazla soru var.

Kanunda 3. maddenin m fıkrasında tanımlanan ortak sağlık güvenlik birimlerini açmak için pek çok girişimci kolları sıvadı, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri kurmaya başladılar ve işyerlerinin kapılarını çalarak kanunu anlatmaya, verecekleri hizmetleri anlatmaya ve sözleşmeler imzalamaya başladılar, ancak bu noktada henüz yeterli denetlemenin yapılamaması sonucu çok fazla işyeride mağdur oluyor.

Kanunu ve gerekliliklerini çok iyi bilmeyen birçok işletme OSGB ler ile anlaşarak tüm yükümlülüklerden kurtulduğunu sanıyor, ancak hal böyle değil. KAnun ve yönetmelikler incelendiğinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri ile anlaşmak, işverenin yapması gerekenleri ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmıyor.

Yani OSGB ler ile sözleşme imzalamak işverenin yükümlülüğü ortadan kaldırmıyor sadece yapması gerekenlerle ilgili yardım ve danışmanlık almış oluyor. Dolayısıyla işverenler OSGB ler ile yakın ilişkiler kurmak ve yürütmenin sağlıklı yapıldığını denetlemek zorundalar. Bu noktada OSGB lerin verdiği hizmetler öne çıkıyor.

OSGB ler verdikleri hizmetleri iyi anlatmak, işvereni bilgilendirmek ve riskleri değerlendirerek, analizler ve raporlar hazırlamak ve yapılması gerekenleri değişiklikleri uygulatmak ve denetlemek zorundadırlar. Yapılan bu işlemlerin hem OSGB tarafında raporlanması hemde işveren tarafından incelenebilmesi için ortak bir raporlama sistemi ya da etkileşimli çalışma yapabilecek bir ortam yaratılması gerekiyor. İşte bu problemin çözümü içinde pek çok İSG ve OSGB yazılımları yapılıyor, biz OSGBpro olarak OSGB ler ve müşterileri için çevrimiçi çalışan, internete bağlanılabilen her türlü cihazla kullanılabilen bir servis sunuyoruz.

OSGB lerin, İşyeri hekimlerinin ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile müşterilerin çevrimiçi kullanabileceği OSGBpro mevzuata göre yapılması gereken işlemleri taraflara göre listeler ve uygulamayı kolaylaştırır. Böylece hizmet verenle hizmeti alan taraflar arasında bir kontrol mekanizması ve raporlama sistemi çevrimiçi sağlanmış olur. OSGBpro nun OSGBpro Hangi Problemleri Çözer ?faydalarını ve tüm fonksiyonlarını web sitemizden inceleyebilirsiniz.