Skip to main content

OSGB lerin verdiği hizmetler

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun yayınlanmasının ardından 29 Aralık 2012 de yayınlanan yönetmelikle İSG uzmanları ve İşverenlerin görev ve sorumluluklarını düzenlendi.
Yönetmelikle işyerlerinde tutulması gereken kayıtlar ve oluşturulması gereken ekipler ve bu ekiplerin görevlerini nasıl icra edecekleri gibi birçok konuya da açıklık getirilmiş oldu.

Aynı kanunla ortak sağlık güvenlik birimi kısaca OSGB ler bahsedilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile işyeri hekimi hizmetlerinin alınabileceği işletmeler olarak yetkilendirilmektedir.
OSGB Hizmetleri:

OSGB ler kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hizmetlerin çoğunu sağlamaktadır. Bunlar:

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri - A,B,C sınıfı uzman görevlendirme
  • İşyeri hekimliği ve sağlık personeli görevlendirmeleri
  • Sağlık taramaları ve muayeneler
  • İSG kurullarının oluşturulması
  • İşyerlerindeki çalışma ortamları ve çalışma makineleri ile ilgili risklerin belirlenmesi, tehlike bildirimleri, risk analizleri
  • Acil durum eylem planlarının ve ekiplerinin oluşturulması
  • Çalışan eğitimleri
  • Periyodik kontroller

OSGB lerin verdiği hizmetlerin anlaşılması, raporlanması, kayıt altına alınması ve hizmet alan işyerleri ile koordineli çalışmalar yürütmek kaza risklerinin farkına varılması ve önlenmesi bakımından oldukça önemlidir.

OSGBpro online iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri servisi ile bu hizmetlerin tümü bulut bilişim ortamında oluşturulabilir ve kayıtlar güvenli veri merkezinde saklanabilir,

OSGBpro kullanan OSGB ler verdikleri hizmetleri kolayca raporlayabilir ve müşterilerine online hizmet deneyimi yaşatabilirler

Benzer şekilde OSGBpro-İSG paketini kullanan işletmeler ve İSG uzmanlarıda vermiş oldukları tüm hizmetleri online ortamda kaydetme, raporlama ve müşterilere sunma noktasında OSGBpro nun benzersiz online ortamını kullanarak katma değerlerli hizmet sunabilmektedirler.