Skip to main content

Muayeneler

Muayeneler modülü, iş yeri hekiminin işini büyük ölçüde kolaylaştıracak yapıda ve tamamen mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır.

Yeni bir muayene bilgisi girerken işinizi kolaylaştırmak amacıyla ekran sekmelere bölünmüştür. Muayene bilgisi girilecek çalışan seçimi yapıldığında "Çalışan Sağlık Kartı" sekmesinde çalışanın detaylı sağlık bilgileri görüntülenir.

Muayene ekranı 1

OSGB Pro aşağıdaki muayene türlerini destekler:

  • İşe Giriş Muayenesi
  • Periyodik Muayene
  • İşten Ayrılma ve Geç Muayenesi
  • İşe Geri Dönüş Muayenesi
  • İş Kazası Nedenli Muayene
  • Zehirlenme Nedenli Muayene
  • Odio Kontrol
  • İş yeri Normal Muayenesi
  • Meslek Hastalığı Muayenesi

Genel Bilgiler Sekmesi

Genel bilgiler sekmesinde muayeneye ilişkin temel bilgiler yer almaktadır. Şirket ve çalışan seçimi, muayene türü, protokol no, muayene tarihi, bağışıklama (aşı) ve soy geçmişi bilgileri bu sekmede girilmektedir.

Tıbbi Anamnez

Tıbbı anemnez sekmesinde hastanın hikayesini elde etmeye yönelik geçmiş ve şu anki hastalıklarına yönelik detaylı bilgiler yer almaktadır.

Fiziki Muayene ve Laboratuvar Sekmesi

Bu sekmeden fiziki muayene sonuçları ve laboratuvar bulgularına yönelik bütün bilgiler girilebilmektedir.

Muayene ekranı 2