Skip to main content

İSG Kurulları

OSGB Pro müşterileriniz için isg kurulları oluşturmanızı ve takip etmenizi sağlar. Kurul oluştururken kurul üyelerini mevzuata uygun olarak belirleyebilirsiniz. İş yeri hekimi, isg uzmanı gibi kurul üyelerini şirket çalışanları veya kendi personelinizden seçebilirsiniz.

İsg kurulu oluştururken iş veren veya iş veren vekili, isg uzmanı, iş yeri hekimi, insan kaynakları sorumlusu, sivil savunma uzmanı, formen / ustabaşı / usta, çalışan temsilcisi seçebileceğiniz gibi kurulu oluşturan, kurul için tanıtıcı bir başlık ve oluşturma tarihi gibi bilgileri de ekleyebilirsiniz

isg kurulları