Eğitim Takip Sistemi

OSGB Pro, şirket çalışanlarına verilen ve ileri tarihte verilecek olan eğitimlerin detaylarıyla birlikle takibini yapabilmenizi sağlar. Eğitim konuları mevzuatta yer alan listeyle birebir örtüşmektedir.

Eğitim modülü de sizi mevzuata uygun veri saklamanız için yönlendirecektir.

Eğitim konuları genel konular, sağlık konuları, teknik konular, ana başlıkları altında toplanmaktadır.

Genel Konular

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • İş yeri temizliği ve düzeni
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 • Diğer

Sağlık Konuları

 • Meslek hastalıklarının sebepleri
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
 • İlkyardım
 • Diğer

Teknik Konular

 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
 • Elle kaldırma ve taşıma
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Ekranlı araçlarla çalışma
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
 • Tahliye ve kurtarma
 • Diğer

Eğitim bilgilerini sisteme girerken, eğitim konularının yanı sıra eğitimle ilgili diğer detaylı bilgileri de sisteme girebilir çoklu çalışan seçimi yapabilirsiniz.

OSGB PRO yaklaşan eğitimleri size hatırlatacaktır. Ayrıca sistem tüm katılımcılara tek tıkla e-posta göndermenize olanak sağlar.

Çalışan eğitim takip sistemi