Skip to main content

OSGBpro e-Reçete İle İlgili Sorular

e-Reçete nedir ?
Sağlık hizmet sunucularının sistemleri üzerinde, hekimler tarafından, Kurumun duyurduğu ve tanımladığı şekilde oluşturulup MEDULA sistemine elektronik ortamda kaydedilerek elektronik reçete numarası verilmiş olan reçeteler e-reçete (elektronik reçete) olarak tanımlanmaktadır.

OSGBpro e-Reçete ile şirket çalışanı olarak önceden tanımlanmış çalışanlardan seçim yaparak ya da o anda çalışan ismini ve tc kimlik bilgisini girerek kolayca e-Reçete yazabilirsiniz.

Elektronik reçete olarak yazılmayacak istisnai durumlar nelerdir?
 1. a) Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde, işyeri hekimliklerinde, verem savaş dispanserlerinde, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezlerinde, 112 acil sağlık hizmeti birimlerinde, üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1., 2., ve 3. basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler,
 2. b) Majistral ilaç içeren reçeteler, allerji aşıları reçeteleri,
 3. c) Kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçları içeren reçeteler,
 4. d) Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişilere düzenlenen reçeteler,
 5. e) Sağlık Uygulama Talimatının 3.1.3. maddesinin 2. fıkrasının b maddesinde tanımlanan ve MEDULA hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulması durumunda düzenlenen reçeteler,
 6. f) Acil hal kapsamında düzenlenen reçeteler Acilde düzenlenen reçeteler,
 7. g) Aile hekimlerinin “gezici sağlık hizmeti” kapsamında düzenledikleri reçeteler, ( bu reçetelerin mobil sağlık hizmeti kapsamında düzenlendiğini belirtir ifadenin bulunması ve hekim tarafından onaylanması gerekmektedir.)
 8. h) Evde bakım hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler,
 9. i) MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen, üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde bulunan ve bu ibarenin reçeteyi düzenleyen hekim tarafından onaylandığı reçeteler, (Bu duyurunun 3 üncü maddesinde belirtilen diğer durumlarda düzenlenen manuel reçetelerde bu ibare aranmayacaktır)

e-reçete uygulaması kapsamı dışındadır. Bu birimlerde ve durumlara üretilen tüm reçeteler, teknik alt yapılar hazır olana kadar eskiden olduğu gibi manuel olarak oluşturulacaktır. Yukarıda belirtilen resmi ve özel sağlık kuruluşları MEDULA hastane sistemini kullanmaya  başlamaları veya teknik alt yapılarını oluşturmaları halinde e-reçete uygulamasına geçeceklerdir. Esas olan e-reçete oluşturulmasıdır bu nedenle sistemlerin ve ilgili mevzuatın uygun olması halinde belirtilen istisnai durumlarda da e-reçete yazılabilecektir.

E-reçete yazılırken ilaç seçiminde yalnızca SGK’nın geri ödeme kapsamındaki ilaçlar mı yazılabilir?
Hayır yalnızca SGK geri ödeme kapsamında bir ilaç yazılmak zorunda değildir. Aynı zamanda SGK geri ödeme kapsamında olmayan ilaçlarda e-reçeteye yazılabilir. Ancak SGK geri ödeme kapsamında olmayan bir ilaç yazılması durumunda MEDULA tarafından hekime bu ilacın/ilaçların SGK geri ödeme kapsamında olmadığı bilgisi dönülecektir. Hekim bu ilacı/ilaçları isterse değiştirebilir. Ancak eczanede SGK geri ödeme kapsamında olmayan ilacın kaydına izin verilmeyecektir.
E-reçete nasıl oluşturulur?
Sağlık hizmet sunucularının e-reçete oluşturulabilmeleri için;
Kurum tarafından yayımlanan Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzunda uygun olarak,
AHBS (Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi), HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi), İşyeri Hekimleri için İBYS (İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi) sistemlerinin MEDULA sistemine e-reçete entegrasyonunun yapılmış olması zorunludur.
E-reçete oluşturulma işleminde girilmesi gereken bilgiler bu makalede anlatılmıştır. Hekim oluşturduğu bilgiler ve sağlık hizmet sunucusunun otomasyonunun oluşturduğu bilgiler bir araya gelerek e-reçeteyi oluşturmaktadır.
Elektronik reçete no nedir?
E-reçetelerin oluşturulduğu sağlık hizmet sunucusu tarafından MEDULA sistemine kaydedilmesi sonrası MEDULA sistemi tarafından her bir e-reçete için üretilen numaraya Elektronik Reçete No denir.

OSGBpro da çalışanlarınıza yazdığınız e-Reçeteleri sms olarak gönderebilirsiniz.

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzunda yer alan EHU ONAYI nedir?
Kurum tarafından ilgili mevzuatta belirtilen durumlarda enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından e-reçetenin EHU ONAYININ yapılması gereken durumunda e-reçete üzerinde yapılabilmektedir. E-reçete öncelikle bir başka hekim tarafından oluşturulur. Daha sonra kılavuzda belirtilen metod ile EHU ONAYI işlemi yapılabilir. Bu onayın yapılmasında mevzuat hükümlerine dikkat edilmesi gerekmektedir.
Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzunda YATAN HASTA REÇETESİ ONAYI nedir?
Sağlık hizmet sunucularının yatan hastalarına ilaçlarını temin etmeleri ve hastaya aldırmamaları esastır. Ancak Kurum tarafından ilgili mevzuatta düzenlendiği şekilde yatan hastalara kullanılan ilacın serbest eczaneden temin edilmesi amacıyla hastaya reçete düzenlenmesi durumunda e-reçetenin başhekimlik tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu onaylama işlemi yapılabilmesi amacıyla "YATAN HASTA REÇETESİ ONAYI" işlemi yapılması gerekmektedir. Bu onayın yapılmasında mevzuat hükümlerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Yatan hasta e-reçtesinin elektronik ortamda başhekimlik onayının yapılmamış olması durumunda bu e-reçetenin eczaneden görüntülenmesine izin verilmekte ancak eczaneden kaydedilmesine izin verilmemektedir. Bu durumda eczane ekranı üzerinden başhekimlik onayının yapılmamış olduğu görülecektir.
e-Reçete tekrar nasıl görüntülenecek ?
OSGBpro da yazdığınız e-Reçeteler çalışan veritabanında kaydedilir,e-Reçeteler liste olarak e-Reçete bölümünden ya da çalışan bilglierinden görüntülenebilmektedir
E-reçete nasıl silinecektir?
Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzunda belirtilen SGK’dan sil metodu ile MEDULA sisteminden silinebilmektedir. Ancak eczaneden karşılanmış olan e-reçeteler hekim tarafından MEDULA sisteminden silinemez.
Hekim tarafından e-reçete numarası alınarak oluşturulmuş ancak eczane tarafından karşılanmamış bir e-reçete üzerinde hekim tarafından tekrar işlem yapılabilir mi?
Eczane tarafından karşılanmamış olan e-reçete hekim tarafından tekrar görüntülenebilmektedir. e-reçetenin MEDULA sisteminden silinerek yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu durumda e-reçete numarasının değişeceği unutulmamalıdır.
Eczane tarafından görüntülenen e-reçeteler üzerinde eczacı tarafından hangi değişiklikler yapılabilecektir?

E-reçete görüntüleme işlemi sonrası reçete giriş ekranı üzerinde henüz MEDULA eczane sistemine eczacı tarafından kaydedilmemiş e-reçete üzerinde eczane tarafından;

- İlaç dozunun azaltılmasına, (Kurumca belirlenecek tarihe kadar)

- Kullanım periyodu ve biriminin değiştirilmesine, (Kurumca belirlenecek tarihe kadar)

- İlacın e-reçeteden çıkartılmasına,

- İlacın adedinin azaltılmasına,

izin vermektedir.

Eczane tarafından karşılanan e-reçetelerin MEDULA eczane sistemine kaydında hangi alanlar eczane tarafından işlem görmeye devam edecektir?
Eczaneler tarafından reçete giriş ekranında bulunan "teşhisler", "karekodlu", "özel durum", "eşdeğer ilaç", rapor seç" ve "tedavi şeması" işlemlerini yapmaya devam etmesi gerekmektedir. Diğer alanlar e-reçete olarak MEDULA eczane reçete giriş ekranında görünecektir
Eczane tarafından karşılanarak MEDULA eczane sistemine kaydedilmiş bir e-reçete üzerinde hekim tarafından değişiklik yapılabilir mi?

e-reçete üzerine hekim tarafından;

 • ilaç açıklama alanı eklenmesi,
 • reçete açıklama alanı eklenmesi,
 • EHU ONAYI yapılması,
 • ICD 10 tanı kodu ekleme işlemi yapılabilmektedir.
Eczane tarafından kaydedilmiş ve Kuruma fatura edilmiş bir e-reçete üzerinde hekim tarafından bir değişiklik yapılabilir mi?

Kaydedilmiş ve Kuruma fatura edilmiş e-reçete üzerine hekim tarafından;

 - ilaç açıklama alanı eklenmesi,

 - reçete açıklama alanı eklenmesi,

 - EHU ONAYI yapılması,

 - ICD 10 tanı kodu ekleme işlemi yapılabilmektedir.

Bu işlemlerin tamamı AHBS/HBYS sistemleri üzerinde yapılabileceği gibi aynı zamanda hekim SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ ve TC Kimlik NO suyla giriş yapacakları medeczane.sgk.gov.tr/doktor web uygulaması (EHO ONAYI hariç)  üzerinden yapabilmektedir.

Ancak eczane tarafından Kuruma faturalanmış bir e-reçeteye bu işlemlerin yapılabilmesi için Kurum ilgili personeli tarafından e-reçetenin elektronik ortamda eczaneye iade işleminin yapılmış olması gerekmektedir.

Elektronik reçete eczane tarafından nasıl görüntülenecektir?
Kurum tarafından eczanelere sağlanan MEDULA eczana sistemi üzerinde yer alan "e-reçete sorgu" bölümünden TC Kimlik No ve Elektronik Reçete No / TC Kimlik No ve Takip No ile e-reçeteler görüntülenecektir. Bu nedenle reçete yazılan hastaya elektronik reçete numarası ya da medula takip numarasının verilmesi gerekmektedir. E-reçetenin sağlık hizmet sunucusu tarafından oluşturulduğunun emin olunması amacıyla öncelikle elektronik reçete numarasının hastaya verilmesi gerekmektedir. Ancak Takip No da verilebilir.
E-reçete oluşturulurken ıslak imza yerine hekim tarafından ne kullanılacaktır ?
e-imza kuruluşlarından alınan nitelikli e-imza token cihazı kullanılacaktır.
SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ nedir?
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yalnızca hekimlere verilen şifredir. Bu şifre hekime aittir. Bir başkası ile paylaşılamaz. Şifre yalnızca ait olduğu hekim tarafından kullanılabilir, değiştirebilmektedir.

Hekimler şifrelerini https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor web adresine girerek temin edeceklerdir. Yapılacak işlemler ile ilgili kılavuz aynı web adresinde mevcuttur.

SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ ile hangi işlemler yapılacaktır?

E-reçete oluşturup Sosyal Güvenlik Kurumu'na kaydedilebilmesi SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ ile mümkündür. Bu şifre olmaksızın e-reçete oluşturması mümkün değildir.

Ayrıca https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor adresinden bu şifre aracılığıyla giriş yapılması halinde genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olunanların kullandığı;

 - Son 6 ayda kullanılan ilaçlar,

 - Son 1 yıla ait raporlu ilaçlar,

 -e-raporlar MEDULA sisteminden görüntülenebilecektir.

MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel reçete yazılabilecek midir ?
MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde, üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde bulunan ve bu ibarenin reçeteyi düzenleyen hekim tarafından onaylandığı reçeteler, manuel olarak düzenlenebilecektir. Bu şekilde oluşturulmuş reçeteler eczane tarafından MEDULA eczane sistemine kaydedilerek karşılanabilecektir.
Eczaneler manuel reçete kabulüne devam edecek midir ?
Manuel reçete üzerinde e-reçete numarası var ise bu reçete eczane tarafından elektronik olarak karşılanacaktır. Kurum tarafından duyurulan istisnai durumlarda oluşturulan manuel reçetelerin karşılanmasına devam edilecektir.

Sorunuzun yanıtını bulamadınız mı?

Aradığınız cevabı bulamadıysanız bize yazın uzmanlarımıza ve tecrübeli isg profesyonellerine soralım.